Ekologia to niezbędny element edukacji, aby naszym dzieciom żyło się lepiej.

Materiał powstał we współpracy z NFOŚiGW
fot. Tatrzański Park Narodowy, Centrum Edukacji Przyrodniczej
Z roku na rok wzrasta świadomość na temat tego, jak ważna jest ochrona środowiska dla jakości naszego życia i życia przyszłych pokoleń. Z tą myślą w parkach narodowych powstają nowoczesne ośrodki edukacji ekologicznej dla dzieci i dorosłych.

Fundusze Europejskie dla Ciebie i dla środowiska. Aktywna edukacja ekologiczna

W ostatnich latach z Funduszy Europejskich, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, sfinansowano kilkanaście projektów edukacji ekologicznej w parkach narodowych. Miały one na celu unowocześnienie i rozwój istniejącej bazy edukacyjnej, modernizację zabytkowych obiektów edukacyjnych, stworzenie ekspozycji, również tych interaktywnych, ukazujących historię i bogactwo polskiej przyrody, a także skutki naszego nierozważnego korzystania z bogactw natury.

W ramach realizacji projektu „Nawigacja w Przyszłość, czyli lekcje z klimatem w Słowińskim Parku Narodowym (SPN)” w Czołpinie realizowany jest unikatowy program edukacyjny obejmujący szereg zajęć dla uczniów, prowadzonych m.in. z wykorzystaniem makiety 3D ukształtowania dna Bałtyku i powierzchni krajów nadbałtycki:

  • Wkręceni w brzmienie Natury – jak bije serce przyrody?
  • Poczuj zapach przyrody – jaka jakość?
  • Bałtyk marszczy czoło – czy grozi nam zalanie?
  • Gdy zostanie wycięte ostatnie drzewo – nie będzie już niczego?
  • Czy grozi nam inwazja obcych – co to jest antropopresja?
  • Przyroda systemem naczyń połączonych, czyli co mamy pod stopami?

Fundusze Europejskie dla Ciebie i dla środowiska. Od rajdów i gier terenowych po konkursy ekologiczne

O tym, że edukacja ekologiczna powinna być prowadzona w sposób atrakcyjny i aktywizujący do działania, świadczyć mogą efekty projektów realizowanych w parkach narodowych, jak ten „Aktywna edukacja ekologiczna społeczności obszarów Natura 2000 w Poleskim Parku Narodowym”. Odwiedzający mogą tu skorzystać z rajdów i gier terenowych, imprez upowszechniających wiedzę ekologiczną, warsztatów i konkursów, kręcenia filmów oraz wziąć udział w konkursach plastycznych dla wszystkich grup wiekowych od przedszkola po szkoły średnie.

NFOŚ

Każdy park narodowy ma swoją specyfikę i dopasowuje do niej prowadzone działania edukacyjne, np. w ramach projektu „Rozwój Ośrodka Edukacyjnego im. Jana Szafrańskiego Magurskiego Parku Narodowego” zagospodarowano wolne przestrzenie na korytarzach, klatce schodowej oraz na zewnątrz budynku, gdzie powstały nowe multimedialne stanowiska. Wystawy zajmują trzy piętra ośrodka. Każda z nich poświęcona jest innej tematyce, ale motywem przewodnim jest charakterystyczny dla obszaru parku gatunek drzewa, jakim jest buk, wraz z gatunkami charakterystycznymi dla buczyny karpackiej.

Nowe ekspozycje dostępne są w trzech wersjach językowych – polskiej, słowackiej i angielskiej, są również dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Fundusze Europejskie dla Ciebie i dla środowiska. Edukacja ekologiczna – bliżej natury

Z kolei realizacja projektu „Ośrodek Edukacji Przyrodniczej Młynarzówka” w Narwiańskim Parku Narodowym to rozbudowa i adaptacja zabytkowego budynku na potrzeby działalności edukacyjnej. Dostępna dla odwiedzających jest m.in. multimedialna pracownia przyrodnicza wraz z salą edukacyjną. A w nowo dobudowanej części zlokalizowano salę wystawową i konferencyjną. Zagospodarowano również teren wokół ośrodka – powstał plac zabaw dla dzieci, wiaty turystyczne.

Można tu obejrzeć specjalnie opracowany film o powstaniu doliny Narwi. Ekspozycja prezentuje m.in.: makietę doliny, akwarium z rybami rzecznymi, dioramę przyrodniczą, prezentację dotyczącą ptaków, bobrów i bezkręgowców oraz dioramę kulturową, opowiadającą o życiu w dolinie Narwi dawniej i obecnie.

Na podobnej zasadzie realizowany był projekt „Adaptacja zabytkowego obiektu architektonicznego na Ośrodek Edukacyjny Gorczańskiego Parku Narodowego (GPN) wraz z zagospodarowaniem edukacyjnym parku dworskiego w Porębie Wielkiej”. W dawnej oficynie dworskiej, znajdującej się na terenie zabytkowego parku dworskiego hr. Wodzickich w Porębie Wielkiej, powstał ośrodek edukacyjny.

Część budynku udostępniona jest uczestnikom stacjonarnych zajęć edukacyjnych, warsztatów, konferencji, wykładów, itd., a także korzystającym z księgozbioru GPN. Natomiast w zabytkowych piwnicach oficyny powstała ekspozycja przyrodnicza. W pięciu salach prezentowane są najcenniejsze elementy środowiska naturalnego, chronionego w Gorczańskim Parku Narodowym, w tym zachowane fragmenty puszczy karpackiej, będącej miejscem życia dużych drapieżników, takich jak wilk i ryś, a także rzadkich gatunków ptaków, m.in. głuszca i dzięciołów – białogrzbietego i trójpalczastego.

Fundusze Europejskie dla Ciebie i dla środowiska. Wiedza i świadomość ekologiczna ułatwi ratowanie klimatu

Łatwiej jest zainteresować aktywnym działaniem na rzecz środowiska naturalnego osoby, które są świadome sensu podejmowanych działań, w tym korzyści z nich płynących zarówno dla siebie jak i dla otoczenia. Dlatego wśród inicjatyw dofinansowywanych z Funduszy Europejskich, ukierunkowanych na ochronę środowiska, są innowacyjne działania edukacyjne prowadzone w parkach narodowych.

W latach 2014-2020 w ramach unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko zrealizowano 47 projektów o wartości 194,8 mln zł, z czego 135,5 mln zł stanowiły dotacje z Funduszy Europejskich. W nowym budżecie Unii Europejskiej na kolejne lata możliwości będzie jeszcze więcej, ponieważ działania na rzecz jak najszybszego powstrzymania ocieplania klimatu są w nim priorytetem.

Partnerem cyklu „Fundusze Europejskie dla Ciebie i dla środowiska” jest NFOŚiGW

NFOŚ

Materiał oryginalny: Ekologia to niezbędny element edukacji, aby naszym dzieciom żyło się lepiej. - Nasze Miasto

Dodaj ogłoszenie