Niestety, przystanki kolejowe nam odjechały. Ministerstwo nie dało zielonego światła. Uwzględniło tylko 4 z 27 zgłoszonych zadań

Leszek Kalinowski
Leszek Kalinowski

Wideo

Od lat mówi się o nowych przystankach kolejowych nie tylko w Zielonej Górze, Nowej Soli, Sulechowie czy w Gorzowie Wlkp. Dzięki nim powstałaby szybka kolej miejska. Polregio i urząd marszałkowski zgłosili do Ministerstwa Infrastruktury 27 propozycji budowy przystanków i modernizacji już istniejących. Tylko cztery zostały uwzględnione, a dotyczą Grabika, Żar, Łagowa i Czerwieńska. Zadania w obu lubuskich stolicach czy w Nowej Soli nie zostały zaakceptowane. Dlaczego?

Ministerstwo Infrastruktury opublikowało sprawozdanie z przebiegu konsultacji publicznych projektu Programu budowy/modernizacji przystanków kolejowych na lata 2020-2025. Z danych podzielonych na każde województwo wynika, że nie mamy się z czego cieszyć. W porównaniu do innych regionów wypadamy słabo. Do Listy zadań przewidzianych do realizacji w ramach Programu, na terenie województwa lubuskiego znalazły się tylko cztery z 27 zgłoszonych propozycji.
Dla porównania w przypadku województwa lubelskiego – wpłynęło 17 propozycji, z tego 16 zostało uwzględnionych, woj. małopolskiego – 23 propozycji, 18 uwzględnionych, woj. podlaskiego 47 propozycji – 32 uwzględnione.

Coraz więcej osób w ostatnich latach korzystało z transportu kolejowego. Nowe szynobusy, inwestycje na peronach i dworcach spowodowały, że wracaliśmy do pociągów. By jeszcze bardziej kusić do podróżowania tym środkiem transportu, chcemy tworzyć podmiejskie i miejskie linie. Do tego potrzebne są nowe przystanki.

Niestety, przystanki kolejowe nam odjechały. Ministerstwo ni...

Przystanki w Zielonej Górze pomogłyby stworzyć miejski tramwaj

Dlaczego nowe przystanki są tak ważne dla Lubuskiego? Weźmy np. propozycje Zielonej Góry.
Według planów przedstawionych przez urząd marszałkowski nowe przystanki PKP miałyby pojawić się różnych częściach Zielonej Góry. Pierwszy przy przejeździe kolejowym przecinający drogę nr 279 w Łężycy. Za tym rozwiązaniem przemawia fakt, że potencjalnie może on ułatwić dostęp do transportu kolejowego nie tylko zielonogórzanom, ale także mieszkańcom Czerwieńska.
Drugi przystanek mógłby powstać przy przejeździe kolejowym na ul. Przylep-Handlowa. Pociągi mogłyby się także zatrzymywać przy we wschodniej części Zielonej Góry, przy wiadukcie na ul. Kętrzyńskiej. Budowa ewentualnego przystanku w tym miejscu byłaby podyktowana tym, że w pobliżu znajdują się duże osiedla: Pomorskie, Śląskie oraz Mazurskie.Ostatni z proponowanych przystanków miałby się znaleźć przy ul. Bananowej na Zaciszu. Oprócz mieszkańców tego osiedla możliwość dogodnego dojazdu otrzymaliby mieszkańcy pobliskich osiedli: Leśnego, Malarzy, Przyjaźni czy Cegielni, a także studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego (kampus B - budynki dydaktyczne i akademiki).

O przystankach kolejowych w Zielonej Górze piszemy od 12 lat

Pomysł wybudowania tych przystanków nie jest czymś nowy. Mówi się o nich co najmniej od 12 lat. Na łamach naszej Gazety wiele razy wypowiadali się m.in. radni Jacek Budziński, Kazimierz Łatwiński (dziś radny wojewódzki), Marcin Pabierowski. Uważali, że nowoczesne szynobusy idealnie się nadają do stania się tramwajem, który mógłby połączyć miasta Lubuskiego Trójmiasta, a więc Sulechów, Zieloną Górę i Nową Sól. Dodatkowe przystanki mogłyby mieć wiaty podobne do tych, które są na przystankach miejskiej komunikacji. Zdaniem wielu zielonogórzan, takie rozwiązanie spowodowałoby, że część osób przesiadła by się z aut do szynobusu. Dzięki temu mielibyśmy czystsze niebo nad Zieloną Górą.

Dziś chcąc dostać się z os. Pomorskiego na Zacisze musimy na to poświęcić np. 25 minut. Tymczasem przy pomocy pociągu moglibyśmy dojechać w 7 minut.

Uwzględnione zostały tylko cztery propozycje. Przystanki w Żarach (osiedle), Grabiku, Łagowie i Czerwieńsku

- Chcieliśmy poprawić siatkę transportu kolejowego w Lubuskim – mówi dyrektor lubuskiego oddziału POLREGIO Krzysztof Pawlak, - Stąd te nasz - wspólnie z organizatorem przewozów - propozycje. Po opublikowaniu przez ministerstwo listy zadań, okazuje się, że większość naszych wniosków nie zostało uwzględnionych. Trzeba pamiętać, że to są inwestycje, prowadzone przez Polskie Linie Kolejowe. Uwzględniono lokalizacje: Żary Osiedle (nowy przystanek), Grabik (odbudowa przystanku), Czerwieńsk Południe (budowa przystanku), Łagów (modernizacja). Natomiast nie uwzględniono szeregu punktów w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp., o które my wnioskowaliśmy zarówno do Programu przystankowego, do samorządu województwa czy innych programów PKP PLK. Przyglądamy się tej sytuacji i będziemy wnioskować do Zakładu Linii Kolejowych, o wyjaśnienie, co jest przyczyną odrzucenia tych postulatów.

Przygotowywanych jest szereg innych inwestycji kolejowych, być może jest jeszcze jakaś szanse, by w ramach ich przynajmniej część odrzuconych postulatów zrealizować.

Jakie propozycje zostały zgłoszone do Programu?

Oto lista zgłoszonych propozycji w województwie lubuskim wraz z uwagami.

 • 1. Gorzów Wielkopolski Zmiana nazwy stacji - uwaga nieuwzględniona. Program nie jest dedykowany finansowaniu zmianie nazw przystanków kolejowych.
 • 2. Gorzów Wielkopolski Zamoście – modernizacja. Uwaga nieuwzględniona. Zakres będzie wymagał uzyskanie decyzji środowiskowej, jeśli obejmie przebudowę układów torowych.
 • 3. Żary Osiedle. Budowa nowego przystanku. Uwaga uwzględniona.
 • 4. Grabik. Budowa nowego przystanku. Uwaga uwzględniona.
 • 5. Bogdaniec. Modernizacja. Uwaga nieuwzględniona. Zakres będzie wymagał uzyskanie decyzji środowiskowej, jeśli obejmie przebudowę układów torowych.
 • 6. Łagów. Modernizacja. Uwaga uwzględniona.
 • 7. Zielona Góra Wschodnia. Budowa nowej stacji kolejowej. Uwaga nieuwzględniona. Z uwagi na techniczne rozwiązania budowa nowego przystanku jest kosztowna. Dodatkowo niezbędny byłby wykup gruntów.
 • 8. Zielona Góra Zachodnia. Budowa nowej stacji kolejowej. Uwaga nieuwzględniona. Zakres prac będzie wymagał uzyskania decyzji środowiskowej z uwagi na konieczną budowę wiaduktów.
 • 9. Zielona Góra Zacisze. Budowa nowego przystanku. Uwaga nieuwzględniona. Zakres prac będzie wymagał uzyskania decyzji środowiskowej z uwagi na budowę nowego odcinka torów oraz przebudowę dwóch obiektów inżynieryjnych.
 • 10. Zielona Góra Leśne. Budowa nowego przystanku. Uwaga nieuwzględniona. Zakres prac będzie wymagał uzyskania decyzji środowiskowej z uwagi na budowę nowego odcinka torów oraz przebudowę dwóch obiektów inżynieryjnych.
 • 11. Zielona Góra Leśny Dwór. Budowa nowego przystanku. Uwaga nieuwzględniona. Z uwagi na techniczne rozwiązania budowa nowego przystanku jest kosztowna. Dodatkowo niezbędny byłby wykup gruntów.
 • 12. Zielona Góra Elektrociepłownia. Budowa nowego przystanku. Uwaga nieuwzględniona. Z uwagi na techniczne rozwiązania budowa nowego przystanku jest kosztowna.Dodatkowo niezbędny byłby wykup gruntów.
 • 13. Zielona Góra Uniwersytet. Budowa nowego przystanku. Uwaga nieuwzględniona. Z uwagi na techniczne rozwiązania budowa nowego przystanku jest kosztowna. Dodatkowo niezbędny byłby wykup gruntów.
 • 14. Zielona Góra Park Przemysłowo-Technologiczny. Budowa nowego przystanku. Uwaga nieuwzględniona. Z uwagi na techniczne rozwiązania budowa nowego przystanku jest kosztowna. Dodatkowo niezbędny byłby wykup gruntów.
 • 15. Nowa Sól Północ. Budowa nowego przystanku. Uwaga nieuwzględniona. Z uwagi na techniczne rozwiązania budowa nowego przystanku jest kosztowna. Dodatkowo niezbędny byłby wykup gruntów.
 • 16. Nowa Sól Miasto. Budowa nowego przystanku. Uwaga nieuwzględniona. Z uwagi na techniczne rozwiązania budowa nowego przystanku jest kosztowna. Dodatkowo niezbędny byłby wykup gruntów.
 • 17. Nowa Sól Południe. Budowa nowego przystanku. Uwaga nieuwzględniona. Z uwagi na techniczne rozwiązania budowa nowego przystanku jest kosztowna. Dodatkowo niezbędny byłby wykup gruntów.
 • 18. Nowa Sól Park. Budowa nowego przystanku. Uwaga nieuwzględniona. Z uwagi na techniczne rozwiązania budowa nowego przystanku jest kosztowna. Dodatkowo niezbędny byłby wykup gruntów.
 • 19. Nowa Sól Port. Budowa nowego przystanku. Uwaga nieuwzględniona. Z uwagi na techniczne rozwiązania budowa nowego przystanku jest kosztowna. Dodatkowo niezbędny byłby wykup gruntów.
 • 20. Nowa Sól Rudno. Budowa nowego przystanku. Uwaga nieuwzględniona. Z uwagi na techniczne rozwiązania budowa nowego przystanku jest kosztowna. Dodatkowo niezbędny byłby wykup gruntów.
 • 21. Sulechów Zachód. Budowa nowego przystanku. Uwaga nieuwzględniona. Z uwagi na techniczne rozwiązania budowa nowego przystanku jest kosztowna. Dodatkowo niezbędny byłby wykup gruntów.
 • 22. Sulechów Wschód. Budowa nowego przystanku. Uwaga nieuwzględniona. Z uwagi na techniczne rozwiązania budowa nowego przystanku jest kosztowna. Dodatkowo niezbędny byłby wykup gruntów.
 • 23. Czerwieńsk Południe. Budowa nowego przystanku. Uwaga uwzględniona.
 • 24. Czerwieńsk Zachód. Budowa nowego przystanku. Uwaga nieuwzględniona. Niezasadne z uwagi na bliską odległość od stacji Czerwieńsk.
 • 25. Czerwieńsk Zakład Taboru. Budowa nowego przystanku. Uwaga nieuwzględniona. Zakres prac będzie wymagał uzyskania decyzji środowiskowej z uwagi na konieczną odbudowę toru oraz przebudowę obiektów inżynieryjnych.
 • 26. Gorzów Wielkopolski Zachodni. Budowa nowego przystanku. Uwaga nieuwzględniona. Zakres będzie wymagał uzyskanie decyzji środowiskowej, jeśli obejmie przebudowę układów torowych.
 • 27. Gorzów Wielkopolski Wieprzyce. Modernizacja. Uwaga nieuwzględniona. Zakres będzie wymagał uzyskanie decyzji środowiskowej, jeśli obejmie przebudowę układów torowych.

Zobacz też, jak remontowane są mosty kolejowe:

Materiał oryginalny: Niestety, przystanki kolejowe nam odjechały. Ministerstwo nie dało zielonego światła. Uwzględniło tylko 4 z 27 zgłoszonych zadań - Zielona Góra Nasze Miasto

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie